Return to Headlines

Reunión Social para Nuevas Familias / Rankont ak nouvo fanmi yo / New Families Playground Meetup

Domingo 25 de julio! / Dimanch 25 Jiyè! / Sunday July 25!
 
EVENTOS DE VERANO DE LA ESCUELA SUMNER
Domingo 25 de julio 3:00-5:00pm: Reunión Social para Nuevas Familias
Ryan Parque Infantil (307 River Street, Mattapan)
 
MEN EVÈNMAN POU SEZON ETE A NAN LEKÒL ELEMANTÈ SUMNER A
Dimanch 25 Jiyè sòti 3:00-5:00 nan aprè midi: Rankont ak nouvo fanmi yo
Ryan Playground (307 River Street, Mattapan)
 
SUMNER SCHOOL SUMMER EVENTS
Sunday July 25 3:00-5:00pm: New Families Playground Meetup
Ryan Playground (307 River Street, Mattapan)
 
New families playground meet up july 25th