Return to Headlines

Hoy! Sábado 26 de junio / Jodi a! Samdi 26 Jen / Today! Saturday June 26th


Hoy! / Jodi a! / Today!

EVENTOS DE VERANO SUMNER
Sábado 26 de junio 10:00-12:00pm: Reunión Social para Nuevas Familias
Healy Parque Infantil (160 Florence Street, Roslindale)

MEN EVÈNMAN POU SEZON ETE A NAN LEKÒL ELEMANTÈ SUMNER A
Samdi 26 Jen sòti 10:00-12:00 nan aprè midi: Rankont ak nouvo fanmi yo
Healy Playground (160 Florence Street, Roslindale)

SUMNER SUMMER EVENTS
Saturday June 26 10:00-12:00pm: New Families Playground Meetup
Healy Playground (160 Florence Street, Roslindale)